آبزیان آکواریوم آب شور | جراح ماهیان آب شور

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
بلو تانگ یا جراح ماهی بلو از خانواده جراح ماهیان آرام است.
100,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی زرد یا یلوتانگ از محبوبترین ماهیان آکواریم آب شور و ریف سیف می باشد.
175,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
ماهی پادربلو در گروه ماهیان نیمه خشن قرار دارد.
95,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی دم زرد خلیجی از مقاومترین جراح ماهیان آکواریوم آب شور
55,000 تومان
185,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح دم قیچی بشدت قلمرو طلب می باشد.
45,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح قهوه ای اسکوپاس در ایران به نام جراح قهوه ای شناخته می شود.
45,000 تومان
220,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
این جراح ماهی به آکواریوم بسیار بزرگی دارد.
70,000 تومان
192,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح ماهی شانه نارجی از ماهیان مناسب برای کنترل جلبک بوده و با رسیدن به بلوغ تغییر رنگ می دهد.
55,000 تومان
167,000 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
جراح باله بادبانی یک ماهی آکواریوم آب شور آرام و جلبک خوار است که در رده ماهیان مقاوم دسته بندی می شود.
45,000 تومان
0 تومان

انواع ماهی آکواریوم آب شور
جراح ماهیان آب شور
نگهداری و غذاخور کردن این جراح ماهی در آکواریوم آب شور باید بدور از استرس باشد.
85,000 تومان
0 تومان
جراح ماهیان آب شور

بر اساس نوع :
بر اساس سازنده :