1  
خیلی از کاربران آکواریوم آب شور برای خرید نور آکواریوم آب شور مرجانی سر در گم هستند که با مطالعه این متن کمی بهتر با سیستم روشنایی آشنا می شوند.

در صورت حذف و مقابله نادرست با آپتازیا در آکواریوم آب شور، عملا بیشتر باعث تکثیر و رشد این آفت آکواریوم مرجانی آب شور خواهید شد. در ادامه می توانید روشهای از بین بردن آپتازیا یا شقایق های شیشه ای آکواریوم آب شور را مطالعه نمایید.

چطور می توانیم میزان نیترات در آکواریوم آب شور را کنترل کنیم؟ آیا تنها از با داشتن سیفون در آکواریوم آب شور ممکن است؟ آیا تنها راکتور بایو پلیت است که می تواند میزان نیترات را ثابت یا کاهش دهد؟ بسیاری از کاربران آکواریوم آب شور بخاطر هزینه ها و تجزبه به سمت مصرف منابع کربن مثل مدیای بایوپلیت می روند بسیاری هم سعی می کنند از منابعی مثل شکر، الکل، و د ک ا، سرکه و ... برای کاهش نیترات آکواریوم آب شور استفاده کنند. در این مقاله بخوبی به بخشهایی از این موضوع در آبزینو خواهیم پرداخت. با آبزینو همراه شوید...

در همه آکواریوم ها باید به سیکل ازت یا چرخه نیتروژن دقت کنید تا با راه اندازی آکواریوم آب شور و شیرین شاهد تلفات بالای موجودات و ماهی های آب شور نباشید. بسیاری از موجودات در دو هفته اول با ایجاد فضولات باعث ایجاد آمونیاک و آمونیوم شده و در ادامه به افزایش نیتریت و نیتروژن ختم می شود.

دوشنبه 1395.12.30

بدن بلوتانک با رنگ آبی بسیار درخشان پوشیده شده است که در اطراف باله ها و بر روی بدن نیز با رنگ مشکی تزئین شده است. در حقیقت رنگ مشکی از چشم ها شروع شده ودر پایین باله بشتی تا دم ادامه پیدا می کند این طرح تا پشت باله سینه ای به شکلی امتداد می یابد که شکل یک پالت رنگ نقاشی را شبیه سازی می کند. جراح ماهی بلوتانک به نام جراه آبی اقیانوس آرام نیز شناخته می شود. با توجه به زیبایی و داشتن رفتاری آرامی این ماهی به یک انتخاب بسیار مناسب برای آکواریوم های دریایی بزرگ تبدیل شده است.


 1