جراح ماهی بلوتانگ

دوشنبه 1395.12.30 - تعداد بازدید : 2277

بدن بلوتانک با رنگ آبی بسیار درخشان پوشیده شده است که در اطراف باله ها و بر روی بدن نیز با رنگ مشکی تزئین شده است. در حقیقت رنگ مشکی از چشم ها شروع شده ودر پایین باله بشتی تا دم ادامه پیدا می کند این طرح تا پشت باله سینه ای به شکلی امتداد می یابد که شکل یک پالت رنگ نقاشی را شبیه سازی می کند. جراح ماهی بلوتانک به نام جراه آبی اقیانوس آرام نیز شناخته می شود. با توجه به زیبایی و داشتن رفتاری آرامی این ماهی به یک انتخاب بسیار مناسب برای آکواریوم های دریایی بزرگ تبدیل شده است.

بدن بلوتانک با رنگ آبی بسیار درخشان پوشیده شده است که در اطراف باله ها و بر روی بدن نیز با رنگ مشکی تزئین شده است. در حقیقت رنگ مشکی از چشم ها شروع شده ودر پایین باله بشتی تا دم ادامه پیدا می کند این طرح تا پشت باله سینه ای به شکلی امتداد می یابد که شکل یک پالت رنگ نقاشی را شبیه سازی می کند. جراح ماهی بلوتانک به نام جراه آبی اقیانوس آرام نیز شناخته می شود. با توجه به زیبایی و داشتن رفتاری آرامی این ماهی به یک انتخاب بسیار مناسب برای آکواریوم های دریایی بزرگ تبدیل شده است. در حقیقت این ماهی به همراه دلقک ماهی اسلاریس از زمان پخش انیمشن در جستجوی نمو بسیار محبوب شده است زیرا کارکتر Dory در این انیمشن بر اساس این ماهی شکل گرفته است.

ماهی نابالغ اصولا دارای رنگ زرد روشن به همراه رنگ آبی و خال های مشکی در اطراف چشم ها است.

 

پراکندگی
این ماهی دریایی ساکن صخره های مرجانی استوایی دارای جریان های آبی قوی است. این ماهی ها ممکن است به صورت فصلی با توجه به دمای آب مهاجرت کنند. این ماهی اصولا در هند و اقیانوس آرام از ژاپن تا استرالیا و اطراف Great Barrier Reef وجود دارد. اما به تازگی در مناطق دیگر نیز مثل هاوایی گزراش شده است که به احتمال زیاد حاصل رها سازی آنها در دریا توسط آکواریوم داران است.